SYMULATOR CHODU

Symulator chodu

    Symulator chodu PIO umożliwia pacjentowi osiągnięcie fizjologicznie wyprostowanej pozycji i maksymalnie zbliżone do naturalnego, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego.
    Pacjent poruszając kończynami górnymi wymusza synchronicznie ruch odpowiednich elementów konstrukcji mechanicznej, stanowiących podparcie bezwładnych kończyn dolnych. Dopracowany w każdym detalu system stabilizacji tułowia pozwala na osiągnięcie pozycji wyjściowej do symulacji chodzenia – która jest możliwa dzięki pracy kończyn górnych pacjenta. Podczas treningu naprzemiennie pracują stawy biodrowe, kolanowe i skokowe, co powoduje lepsze ukrwienie tkanek i nie dopuszcza do zmian degeneracyjnych postępujących w przypadku długotrwałego unieruchomienia.

Cechy charakterystyczne:
    •    PIO umożliwia skuteczną pionizację ciała,
    •    w czasie ćwiczeń zwiększa się wydolność oddechowa pacjenta,
    •    symulacja chodu powoduje zwiększenie wydolności oddechowej,
    •    dynamiczne obciążanie układu kostno-stawowego zmniejsza ryzyko wystąpienia osteoporozy i pobudza układ krążenia pacjenta,
    •    symulator chodu PIO jest w pełni bezpieczny dla pacjenta,
    •    to jedyny na rynku symulator chodu oferujący tak bliski naturalnemu wzorzec kroczenia.