WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA

WSKAZANIA / PRZECIWWSKAZANIA DO UDZIAŁU W TUS:
    Opierając się na badaniach epidemiologicznych i własnych doświadczeniach w pracy udział w TUS zalecamy szczególnie:
    •    osobom wycofanym, powściągliwym, pełnym rezerwy – do grupy tej zalicza się jednostki, które aktywnie unikają wchodzenia w kontakt z innymi ludźmi;
    •    osobom biernym  – dzieci i dorośli z tej grupy nie nawiązują spontanicznie kontaktów z innymi osobami – z wyjątkiem tych, które służą zaspokojeniu ich potrzeb. Akceptują natomiast takie próby ze strony innych ludzi, odnosząc się do nich bez protestu, a czasem nawet z oznakami zadowolenia;
    •    osobom aktywnym, specyficznym w kontakcie – do tej grupy należą osoby, które spontanicznie nawiązują kontakty z innymi ludźmi, ale czynią to w swoisty, naiwny i jednostronny sposób. Nie są one świadome – lub też są świadome w ograniczonym stopniu – perspektywy drugiego uczestnika interakcji. Zadają pytania, odpowiadają na nie, albo mówią o interesujących dla siebie sprawach, ale nie służy to podtrzymaniu kontaktu.
Na zajęcia zapraszamy osoby z Zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym (HFA), ADHD a także osoby z trudnościami w relacjach społecznych o innym podłożu.

Brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach.