WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA

WSKAZANIA DO TERAPII:
    •    nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe;
    •    zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe;
    •    zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności;
    •    problemy z koordynacją;
    •    trudności z koncentracją, impulsywność;
    •    opóźnienia w rozwoju mowy lub zdolności językowych;
    •    opóźnienia w rozwoju zdolności ruchowych (mała i duża motoryka);
    •    problemy z nauką;
    •    niskie poczucie własnej wartości;
    •    kłopoty z dobrą organizacją;
    •    kłopoty z zachowaniem;
    •    autyzm;
    •    ADHD;
    •    zespół Downa;
    •    porażenie mózgowe.

PRZECIWWSKAZANIA DO TERAPII:
    •    świeże urazy wymagające zaopatrzenia medycznego - złamania, zwichnięcia, skręcenia stawów, krwotoki.