WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA

WSKAZANIA / PRZECIWWSKAZANIA:
    •    dysleksja rozwojowa,
    •    dzieci z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej,
    •    specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z   posiadanego potencjału intelektualnego,
    •    inteligencja przeciętna i niższa niż przeciętna,
    •    zakłócenia funkcji wzrokowych i słuchowych,
    •    zakłócenia i opóźnienia rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji,
    •    zaburzenia rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych,
    •    zaburzenia mowy,
    •    zaburzenia zdolności matematycznych,
    •    zaburzenia dynamiki procesów nerwowych.
    Dziecko nie musi czekać na zdiagnozowanie dysleksji rozwojowej, aby uczestniczyć w zajęciach terapii pedagogicznej. Wykazywanie symptomów tzw. ryzyka dysleksji jest sygnałem do podjęcia pracy terapeutycznej. Zajęcia te mają charakter stymulujący i mogą jedynie poprawić funkcjonowanie dziecka, zmniejszając i eliminując objawy dysleksji.

Przeciwskazania : brak

Wskazania / Przeciwwskazania:

  • dysleksja rozwojowa,
  • dzieci z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej,
  • specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z   posiadanego potencjału intelektualnego,
  • inteligencja przeciętna i niższa niż przeciętna,
  • zakłócenia funkcji wzrokowych i słuchowych,
  • zakłócenia i opóźnienia rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji,
  • zaburzenia rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych,
  • zaburzenia mowy,
  • zaburzenia zdolności matematycznych,
  • zaburzenia dynamiki procesów nerwowych.

Dziecko nie musi czekać na zdiagnozowanie dysleksji rozwojowej, aby uczestniczyć w zajęciach terapii pedagogicznej. Wykazywanie symptomów tzw. ryzyka dysleksji jest sygnałem do podjęcia pracy terapeutycznej. Zajęcia te mają charakter stymulujący i mogą jedynie poprawić funkcjonowanie dziecka, zmniejszając i eliminując objawy dysleksji.

Przeciwskazania : brak