WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA

WSKAZANIA:
    •    autyzm,
    •    dziecięce porażenie mózgowe,
    •    rozszczep wargi i podniebienia,
    •    niepłynność mówienia,
    •    niedosłuch,
    •    niepełnosprawność złożona,
    •    wady wymowy,
    •    opóźniony rozwój mowy.