OPIS TERAPII

Terapia logopedyczna

    Terapia logopedyczna to całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń podczas porozumiewania się.
    Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.

Oddziaływania te mają na celu:
    •    usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego;
    •    usprawnianie funkcji pokarmowych;
    •    wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej;
    •    korygowanie zaburzeń mowy;
    •    wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego;
    •    wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.

Metody stosowane w ramach terapii logopedycznej:
logopedyczne (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe);
    •    masaż logopedyczny wg dr E. Stecko;
    •    elementy symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania J. Cieszyńskiej;
    •    pedagogika zabawy;
    •    logorytmika (oddziaływanie na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową);
    •    komunikacja alternatywna i wspomagająca (piktogramy, Program językowy Makaton, przedmioty rzeczywiste, obrazek).
Metody dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi każdego uczestnika zajęć.