WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA

WSKAZANIA / PRZECIWWSKAZANIA DO TERAPII:
    •    Autyzm
    •    Całościowe zaburzenia rozwojowe
Przeciwwskazania – brak.