OPIS TERAPII

Sala doświadczania świata

    Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Metodyka korzystania z Sali Doświadczania Świata oparta jest na holenderskiej metodzie stymulacji zmysłowej – Snoezellen.
    Sala doświadczania świata to realizacja programu zapewniającego osobom niepełnosprawnym wyciszenie emocjonalne, łagodzenie stresów, zabawę, o co się z tym wiąże – rozwój. Dzięki tej terapii osoby z niej korzystające na nowo postrzegają świat, bardziej spontanicznie i osobiście. Sala doświadczania świata tworzy świat przeżyć, w którym dziecko czuje się dobrze, i w którym może być sam ze sobą. Przedmioty z Sali doświadczania świata pozostawiają swobodę i możliwość wyboru bodźców oraz czas koncentrowania się na nich. Bodźce pozwalają na odpoczynek połączony z biernym ich odbiorem. Dziecko poznaje świat według własnej metody poprzez aktywację  zmysłów,  na  podstawie  własnego  tempa  i  własnej  decyzji.  Przebywanie w  sali doświadczania świata  nie musi być nadzorowane  przez specjalistów.  Rolę   terapeutów mogą  pełnić  opiekunowie – rodzice. Ogromne znaczenie ma więź emocjonalna, istniejąca pomiędzy pacjentem a opiekunem. Wspólne przebywanie pogłębia i intensyfikuje kontakt, wpływa bardzo pozytywnie na więzi już istniejące, wyzwala nowe przeżycia, jest czymś więcej niż terapią. W Sali doświadczania świata przy świadomie skomponowanych urządzeniach, proponowane bodźce o określonym natężeniu rozwijają procesy poznawcze. Osoby niepełnosprawne zostają zaktywizowane poprzez bodźce na zmysły światłem, zapachem, odgłosem, muzyką.
    Podczas spotkań w sali terapeutycznej panuje specyficzna atmosfera relaksu, wytworzona za pomocą odpowiedniej muzyki, dźwięków i gry świateł. W sali znajduje się między innymi łóżko wodne. Ma ono stymulować równowagę. Innym równie ciekawym eksponatem jest  lustrzany domek, pozwalający osobie niepełnosprawnej, znajdującej się w jego wnętrzu, skupić uwagę na sobie.
    Jednym z urządzeń, które pozwalają na wyciszenie jest kolumna wodna. Kolorowe bąbelki powietrza unoszące się w wodzie zmieniają łagodnie barwę, dostarczając także pozytywnych wrażeń wzrokowych. Zestaw świetlno – dźwiękowy, złożony z grającej ściany i świetlnego chodnika, pozwala oddziaływać na trzy zmysły (wzroku, słuchu i dotyku) jednocześnie. Duży entuzjazm, szczególnie u młodszych dzieci, wzbudza suchy basen wypełniony kolorowymi piłkami.
    Pobyt w Sali Doświadczania Świata może być wzbogacony o zajęcia z zakresu:
        •    czytania bajek terapeutycznych połączonych z ich interaktywnym przeżywaniem (dziecko nie tylko sucha tekstu czytanej bajki, ale także słyszy przedstawiany świat, czuje jego zapach i może dotknąć jego elementów).
        •    muzykoterapii aktywnej, która przełamuje nieśmiałość, tworzy harmonię i wzbogaca kreatywne myślenie. Podczas zajęć nie tylko wykorzystywana jest muzyka odtwarzana, ale również melodie tworzone przez uczestników zajęć. Zajęcia mają pobudzić dziecko do intensywniejszego wsłuchania się w otaczający świat, skupiając uwagę na słyszeniu i czuciu dźwięków, co wydłuża czas koncentracji i sprzyja procesom uczenia się.
        •    plastyki UV z wykorzystaniem materiałów fluoroscencyjnych podświetlanych lampą ultrafioletową. Prace proste i skomplikowane, wykorzystujące materiały plastyczne i pozornie nie związane z nią elementy z działu budownictwa, dzieła sztuki i zwykłe rysunki – pod lampą ultrafioletową zyskują nowy wymiar i zupełnie inne znaczenie.