WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA

WSKAZANIA / PRZECIWWSKAZANIA DO TERAPII:
    Metoda Tomatisa stosowana jest w pracy z dziećmi wykazującymi:
        •    zaburzenia głosu i mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy),
        •    zaburzenia koncentracji uwagi,
        •    zaburzenia komunikacji językowej,
        •    dysleksję,
        •    autyzm,
        •    nadpobudliwość psychoruchową,
        •    problemy szkolne (np.: trudności w czytaniu i pisaniu).

    Przeciwwskazaniem do stosowania terapii metodą Tomatisa jest:
        •    epilepsja,
        •    intensywna farmakoterapia (zwłaszcza lekami psychotropowymi),
        •    intensywne bóle i zawroty głowy,
        •    uszkodzenia błędnika,
        •    schorzenia uszu (np. zapalenia z wyciekami, perforacje błony bębenkowej, operacje uszne),
        •    choroby psychiczne.