OPIS TERAPII

Metoda Tomatisa

    Stymulacja audio – psycho – lingwistyczna za pomocą metody Tomatisa została opracowana przez francuskiego otolaryngologa prof. Alfreda Tomatisa. Jest metodą usprawniania czynnego słuchania, która opiera się na wielu założeniach dotyczących różnych funkcji ucha.  Z metody tej mogą korzystać dzieci, nastolatki i dorośli. Podstawowym jej celem jest wspieranie i rozwój uwagi słuchowej w wyniku, czego następuje rozwinięcie zdolności językowych i komunikacyjnych, poprawa koncentracji, jakości uczenia się, a także zwiększanie kreatywności.
    Metoda Tomatisa to trening słuchowy przeprowadzany za pomocą urządzenia zwanego elektronicznym uchem. Składają się na niego sesje słuchania materiału dźwiękowego (muzyka Mozarta i muzyka gregoriańska) oraz konsultacje dodatkowe wraz z oceną audio – psycho – fonologiczną. Podczas terapii dziecko słucha odpowiednio dobranej muzyki przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki przekazywane są drogą powietrzną oraz kostną.
    Przed rozpoczęciem terapii…
Terapia poprzedzona jest przeprowadzeniem testu uwagi słuchowej i lateralizacji. Test ten jest wykonywany przy pomocy specjalistycznego urządzenia zwanego audiolaterometrem. Test uwagi słuchowej składa się z następujących elementów:
    •    Badanie uwagi słuchowej zewnętrznej;
    •    Badanie uwagi słuchowej wewnętrznej (dźwięk podawany jest drogą kostną);
    •    Badanie lokalizacji źródła dźwięku;
    •    Dyskryminacja wysokości dźwięków;
    •    Test lateralizacji słuchowej.
    Podczas testu w przypadku dzieci przeprowadzany jest również wywiad z rodzicami dotyczący m.in. przebiegu ciąży, rozwoju dziecka w pierwszym roku życia i latach następnych oraz o przebytych chorobach.
    Program stymulacji dostosowany jest indywidualnie dla każdego uczestnika. Minimalny wymiar treningu słuchowego i stymulacji wynosi 15 dni po 2 godziny dziennie. Następne sesje i przerwy między nimi zależne są od wyników treningu.    
    Trening uwagi słuchowej w formie opracowanej przez Tomatisa, ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany. Pozwala także utrzymywać poprawną postawę tzw. aktywnego słuchania. Dzięki niemu dzieci mogą „otworzyć się” by w pełni wykorzystywać posiadany potencjał głosu, a także usprawniać odbiór informacji dźwiękowych pochodzących z otaczającego środowiska. Stają się również bardziej świadome swojego otoczenia oraz poprawiają się ich relacje z innymi osobami.
    W wielu przypadkach doskonali się wymowa i następują pozytywne zmiany w zachowaniu. Odbudowanie świadomej potrzeby słuchania jest kluczem do odtworzenia komunikacji ze światem zewnętrznym i ze sobą samym.