WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA

WSKAZANIA / PRZECIWWSKAZANIA DO TERAPII:
    Wśród odbiorców metody nie ma ograniczeń intelektualnych, ani fizycznych. Knill jest metodą wspomagającą ogólny rozwój także u dziecka bez poważniejszych deficytów.
    Programy Aktywności mogą być stosowane w pracy:
        •    przez rodziców, którzy mają małe, zdrowe dzieci;
        •    z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi o różnym poziomie rozwoju intelektualnego;
        •    z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnymi rodzajami niepełnosprawności fizycznej;
        •    istnieje możliwość modyfikacji i dostosowania Programów dla dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami z brakiem rozwoju komunikacji językowej, m.in. dla:
            -    dzieci niepełnosprawnych ruchowo,
            -    dzieci z uszkodzonym wzrokiem albo słuchem,
            -    dzieci głucho-niewidomych,
            -    dzieci autystycznych,
            -    dzieci psychotycznych.