WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA

WSKAZANIA / PRZECIWWSKAZANIA DO TERAPII:
    Pedagogika zabawy ma bardzo szerokie spektrum odbiorców, począwszy od małych dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez dzieci w wieku szkolnym, młodzież, studentów, środowiska dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów, a skończywszy na seniorach.
Terapia wskazana dla osób mających problemy z:
    •    nawiązywaniem kontaktów między ludźmi;
    •    lękami, obawami i strachem;
    •    obniżonym napięciem mięśniowym;
    •    napięciem  psychicznym;
    •    wyzwalaniem twórczej aktywności;
    •    współpracą z innymi;
    •    odbieraniem świata wszystkimi zmysłami.

Brak przeciwwskazań do terapii.