OPIS TERAPII

Metoda Pedagogiki Zabawy - KLANZA

"Pokaż mi, a zapomnę,
Powiedz, a zapamiętam,
Pozwól wziąć udział,
A zrozumiem"
Konfucjusz

    Pedagogika zabawy to pomocnicza metodyka pracy z grupą, symboliczne określenie metodycznych poszukiwań. Jej celem jest dostarczenie osobom, rozmaitych pomysłów, umożliwiających świadomą, kreatywną, prowadzącą do twórczych rozwiązań pracę z uczestnikami grupy, metod oddziałujących na sferę emocjonalną człowieka, sprzyjających ujawnieniu pozytywnych uczuć. Różnorodne propozycje interakcji w grupie w celu ułatwienia kontaktu między uczestnikami, ale także każdego z samym sobą, umożliwiają odkrywanie samego siebie, swej wartości jako człowieka, swoich zalet i predyspozycji, służą akceptacji swoich możliwości i ograniczeń (także fizycznych) i sprzyjają rozwojowi społecznemu, wzmacniając poczucie akceptacji oraz bezpieczeństwa. Metody są tak dobrane, aby wyzwalały aktywność, zaangażowanie uczestników przy realizacji wspólnych celów, jakie przyjmuje grupa, a także ułatwiały wymianę myśli, odczuć bez lęku przed oceną ze strony innych. Ma to sprzyjać  m.in. uświadomieniu sobie i zrozumieniu konkretnego problemu , a także wspólnemu poszukiwaniu jego rozwiązań oraz przekazywaniu określonych treści i uczeniu się.  
    Stosując w pracy wymienione metody pedagogiki zabawy uzyskujemy następujące efekty:
        •    następuje pełna integracja grupy,
        •    brak rywalizacji między uczestnikami grupy,
        •    stosujemy swobodne wypowiedzi bez obawy przed ośmieszeniem lub ocenianiem,
        •    stajemy się bardziej twórczy, aktywni, komunikatywni,
        •    następuje pełny rozwój percepcji słuchowej, wzrokowej oraz ruchowej,
        •    osiągamy wysoki poziom tolerancji, akceptacji siebie i innych,
        •    pogłębia się integracja z rodzicami i nauczycielem.