WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA

Kinezjologia edukacyjna
metodą Paula Dennisona

WSKAZANIA DO TERAPII:
Kinezjologia Edukacyjna skierowana jest do dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych:                                                                                                                                                                                    
    •    ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia);
    •    o specyficznych potrzebach edukacyjnych (upośledzenie umysłowe, autyzm, zespół Downa);
    •    z mózgowym porażeniem dziecięcym;
    •    nadpobudliwymi psychoruchowo (z zespołem ADHD);
    •    z deficytami uwagi (lęk, agresja);
    •    z zaburzeniami sfery motywacyjnej;
    •    z trudnościami w podejmowaniu decyzji oraz określaniu celów życiowych;
    •    w celu poprawy funkcjonowania umysłu (pamięć, koncentracja);
    •    w celu terapii stresu (egzaminy, klasówki, rozmowy kwalifikacyjne);
    •    w celu poprawy koordynacji i percepcji otoczenia (egzaminy wymagające sprawności postrzegania i koordynacji np.: na prawo jazdy);
    •    dla osób starszych (profilaktyka choroby Alzheimera).
Gimnastyka  ma również działanie relaksacyjne, jest wskazana dla osób nadwrażliwych, intensywnie reagujących na stres.

PRZECIWWSKAZANIA DO TERAPII:
W zajęciach nie mogą brać udziału osoby chore na epilepsję.