OPIS TERAPII

Kinezjologia edukacyjna
metodą Paula Dennisona

    Kinezjologia Edukacyjna zwana także metodą Dennisona, w języku angielskim Educational Kinesiology – w skrócie Edu-K, której częścią jest Gimnastyka Mózgu, jest metodą rozwojowej, wychowawczej i terapeutycznej pracy z ciałem i umysłem. Kinezjologia Edukacyjna, jest metodą wspierania naturalnego rozwoju człowieka, bez względu na jego wiek, poprzez różne ćwiczenia ruchowe. Dr Dennison na bazie różnych dziedzin nauki, między innymi kinezjologii stosowanej i behawioralnej, psychologii, pedagogiki, Programowania Neurolingwistycznego, akupunktury, optometrii, anatomii, fizjologii, neurologii stworzył metodę wspierającą proces uczenia.
    Kinezjologia Edukacyjna wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób, aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Gdy mózg jest w stanie równowagi, ożywają naturalne mechanizmy, przywracające harmonię funkcjonowania. Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu są wstępem do Kinezjologii Edukacyjnej. Składają się one z ruchów, które wykonują dzieci w pierwszych latach życia niezbędnych dla rozwoju koordynacji oczu, uszu, rąk i całego ciała. Dzięki ćwiczeniom Gimnastyki Mózgu wszystkie części mózgu włączają się i mogą ze sobą współpracować.

Celem metod Kinezjologicznych jest:
    •    aktywizacja mechanizmów naturalnego rozwoju;
    •    wykorzystanie naturalnych możliwości uczenia się (naturalnych koordynacji i nawyków);
    •    integracja funkcji półkul mózgowych;
    •    integracja funkcji poziomów rozwoju mózgu;
    •    rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny.

Ćwiczenia gimnastyki mózgu usprawniają:
    •    pamięć krótko i długotrwałą;
    •    koncentrację i zdolności skupienia uwagi;
    •    koordynację ruchową;
    •    funkcje grafomotoryczne: kaligrafia, krzywe pismo;
    •    proces pisania i czytania (pisania twórczego);
    •    spostrzeganie wzrokowe, umiejętność różnicowania i rozumienia symboli, koordynację wzrokowo-ruchową;
    •    proces myślenia: umiejętność formułowania myśli, abstrakcyjne myślenie;
    •    rozumienie ze słuchu, pisanie ze słuchu, umiejętność wykonywania poleceń;
    •    wymowę oraz wpływają na zdolność poprawnego formowania myśli, abstrakcyjne myślenie;
    •    zdolności matematyczne (tabliczka mnożenia, zapamiętywanie cyfr, rachunki);
    •    umiejętność adekwatnego komunikowania się ze sobą i otoczeniem;
    •    pełniejsze rozumienie sytuacji społecznych i rozwiązywanie problemów.

Zajęcia Kinezjologii Edukacyjnej  mogą odbywać się:
    •    w sesjach indywidualnych;
    •    w pracy grupowej (maksymalnie 3 osoby).