OPIS TERAPII

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
dla dzieci w wieku 6 – 13 lat

    Głównym celem zajęć jest wytworzenie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała przez skorygowane działanie korekcyjno – kompensacyjne, przez różne formy aktywności fizycznej oraz woli systematycznego uczestnictwa w zajęciach.
    Zastosowanie w procesie korekcyjnym różnych form, metod oraz zasad ma na celu przede wszystkim osiągnięcie pozytywnych efektów całokształtu działań, a także intensyfikację ruchu, uatrakcyjnienie zajęć, wzrost zainteresowań nimi oraz pogłębienie motywacji i zwiększenie aktywności ruchowej. Dziecko powinno zrozumieć sens i cel stosowanych ćwiczeń i zabaw korekcyjnych, które mają nie tylko rozwijać potrzeby ruchowe, ale także stanowić źródło wiedzy o sposobach i formach samodzielnego usprawniania.
    Na zajęcia uczęszczają dzieci, które wymagają dodatkowej dawki ruchu – ruchu korekcyjnego. Wszechstronność ćwiczeń i dokładność ich wykonania mają zapobiegać wadom postawy i mają działanie profilaktyczne, a ukierunkowane działanie psychofizyczne hamują i niwelują już istniejące odchylenia od normy. Aby zachęcić dzieci do ćwiczeń, stworzyć dodatkową motywację, w zajęciach gimnastyki korekcyjnej stosuję w jak największym stopniu najwłaściwszą dla tego wieku formę zajęć, jaką są zabawy i gry ruchowe. Wprowadzanie zabaw i gier ruchowych dostosowanych do potrzeb gimnastyki korekcyjnej w znacznym stopniu uatrakcyjniają zajęcia i mobilizują ćwiczących do większego wysiłku. Jedną z naczelnych zasad procesu korekcji wad postawy jest przekonanie dziecka do aktywnego udziału w całokształcie korekcji. Ważne jest, szczególnie w początkowym okresie, by zajęcia gimnastyki korekcyjnej podobały się dzieciom i by chętnie brały w nich udział.