WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA

Dzieci, młodzież, dorośli u których występują:
    •    zaburzenia emocjonalne (lęki, natręctwa, tiki, depresja, agresja czy labilność emocjonalna),
    •    zaburzenia snu (bezsenność),
    •    opóźnienia rozwoju oraz niepełnosprawność intelektualna,
    •    zaburzenia psychosomatyczne o podłożu stresogennym,
    •    zaburzenia uwagi, koncentracji,
    •    nadpobudliwość psychoruchowa, agresja (zespoły ADHD, ADD),
    •    problemy szkolne (gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia, itp.),
    •    autyzm,
    •    przewlekłe bóle głowy i migreny,
    •    zespół chronicznego zmęczenia,
    •    zaburzenia przyjmowania pokarmów (bulimia , anoreksja),
    •    w skutkach wylewów,
    •    moczenie nocne,
    •    uzależnienia.

EEG-Biofeedback polecany jest również dla osób zdrowych:
    •    osobom które chcą zwiększyć efektywność uczenia się (studenci, maturzyści, gimnazjaliści),
    •    osobom, których praca wiąże się z nadmiernym stresem, dużą odpowiedzialnością, koniecznością podejmowania szybkich decyzji (biznesmeni, piloci, maklerzy, kontrolerzy ruchu, policjanci),
    •    osobom pracującym twórczo (artyści, dziennikarze),
    •    osobom uprawiającym sport wyczynowo.

PRZECIWWSKAZANIA DO TERAPII:
    •    poważne zaburzenia stanu psychicznego,
    •    poważne zaburzenia rytmu serca,
    •    przepuklina przeponowa,
    •    padaczka (hiperwentylacja),
    •    ostry stan zapalny,
    •    wiek do lat 4,
    •    negatywny stosunek pacjenta do terapii.