OBÓZ SPORTOWO – TURYSTYCZNY „ZE ZDROWIEM NA TY” W ZAŹDZIERZU - 2014

W dniach 09.06. – 13.06.2014 r. uczniowie SSPdP uczestniczyli w obozie sportowo – turystycznym. Obóz zorganizowała Pani Olga Rycharska, a opiekę nad młodzieżą pełniła uśmiechniętą Pani Magdalena Pesta.

Układ programu umożliwił uczniom rozszerzanie różnorodnej aktywności, rozwijanie pozytywnych postaw wobec siebie, przyjaciół, rodziny i otaczającego świata oraz wiedzę dotyczącą zdrowego trybu życia i wiadomości na temat jak spożywanie alkoholu i palenie tytoniu wpływają na metabolizm człowieka. Program ten pozwolił na kształtowanie w uczniach umiejętności zagospodarowania własnego czasu wolnego, zgodnie z ich zainteresowaniami i indywidualnymi potrzebami. Treści w programie dostosowane były do warunków bazowych, klimatycznych, terenowych a także do tradycji sportowych szkoły oraz regionu. Zadania programu obozu zostały tak dobrane aby rozwijać zainteresowania uczniów oraz motywacje szkolnej i pozaszkolnej aktywności ruchowej.

Młodzież z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w proponowanych zajęciach, zwłaszcza tych, które wymagały aktywności ruchowej.

W czasie pobytu uczniowie uczestniczyli w zajęciach ruchowych takich jak: gra w piłkę siatkową, piłkę nożną, ringo, badminton, jazdę na rowerze szlakami turystycznymi oraz wyjścia na pływalnię. Dodatkową atrakcją było wspólne śpiewanie przy ognisku oraz Mini Igrzyska Obozowe. W tym roku dodatkowo młodzież korzystała z parku linowego oraz ścianki wspinaczkowej znajdujących się na terenie Ośrodka. Program tegoroczny został również poszerzony o spotkanie ze sportowcem. Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Przemysław Janik – zdobywca Pucharu Polski PP Rookie 1000. Uczestnicy spotkania mogli zadawać pytanie dotyczące motocykli oraz przymierzyć kask, w którym Pan Przemek zdobył puchar. Podczas pobytu odbyły się równie zajęcia z psem rasy dog niemiecki błękitny, który wabi się Soopie.

Obóz oparty był na programie profilaktycznym, który zawierał treści na temat spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych. Zajęcia teoretyczne dotyczyły pogadanek, burzy mózgów, pracy z tekstem na temat:

- Zdrowy styl życia

- Co to jest uzależnienie? oraz skutki spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych.

- Fazy uzależnienia i formy pomocy osobom uzależnionym

- Konkurs wiedzy dotyczący profilaktyki

Uzupełnieniem zajęć teoretycznych był film:

- Szkodliwości picia alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych

- Alkohol a fizjologia człowieka

Wszyscy uczestnicy obozu miło wspominają chwile spędzone w Zaździerzu i czekają na kolejny wyjazd miejmy nadzieję, że już za rok!!!!

Serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji obozu sponsorom: Wydział Zdrowia – Urząd Miasta Płocka, Stowarzyszenie Pomocna Dłoń oraz Ośrodkowi 12 Dębów w Zaździerzu. Specjalne podziękowania dla Pana Przemka oraz Snoopa

2014 06 09 oboz 1 2014 06 09 oboz 2 2014 06 09 oboz 3 2014 06 09 oboz 4

2014 06 09 oboz 5 2014 06 09 oboz 6 2014 06 09 oboz 7 2014 06 09 oboz 8

MINI IGRZYSKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA ANDRZEJA NOWAKOWSKIEGO

Dnia 27 maja 2014 r. na stadionie Miejskim w Płocku odbyły się Mini Igrzyska Osób Niepełnosprawnych pod Patronatem Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Zawody zorganizowane zostały przez UKS Lasotczak działającym przy SOSW Nr 2 w Płocku, dofinansowanie projektu przez Urząd Miasta Płocka. Głównymi celami Mini Igrzysk było: promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, kształtowanie postawy współzawodnictwa w duchu „fair play”, dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, pomoc słabszym.

O godzinie 9.30 Mini Igrzyska zostały otworzone przez Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Wśród oficjeli pojawili się również: Przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Marek Krysztofiak, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Płocku Sylwia Kaczkowska, Radny Miasta Płocka Marcin Flakiewicz, dyrektor SMS Leszek Brzeski, dyrektor Oddziału Bankowości Detalicznej mBank Piotr Winiarek. Po przemówieniach gości wystąpił zespół Jagamental. Imprezę poprowadził jak zawsze pełen uśmiechu i radości Bogdan Wolny.

W zawodach udział wzięło 138 zawodników ze szkól specjalnych, DPS, Warsztatów Terapii Zajęciowych z województwa mazowieckiego oraz łódzkiego. Nad bezpieczeństwem zawodów czuwała jednostka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku oraz Szkoła Promocji Zdrowia. Zawodnicy startowali w następujących konkurencjach: bieg na 100m, bieg na 400m, skok w dal, skok w dal z miejsca, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską. Każda konkurencja powodowała ogromne emocje wśród kibiców, którzy stawili się licznie na stadionie. Dla nich również przygotowane były atrakcja – część plastyczna przygotowana przez Partner Premium, podczas której można było pomalować wielką wiewiórkę, będącą maskotką zawodów, prócz tego można było obejrzeć i wsiąść do wozu strażackiego. Dla chętnych WOPR przygotował warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz można było wsiąść do łodzi ratunkowej. Największe zainteresowanie wzbudziło pojawianie sie na stadionie piłkarzy nożnych klubu Wisła, którzy zaprezentowali sztuczki z piłką, konkurs strzelenia gola oraz rozdawali autografy, nikomu również nie odmówili wspólnego zdjęcia. Po zakończeniu zmagań sportowych zawodnicy otrzymali nagrody, pamiątkowe medale i dyplomy ufundowane przez Urząd Miasta Płock. Po tych wielu atrakcjach wszyscy uczestnicy Mini Igrzysk wraz z kibicami zaproszeni zostali do wspólnego grillowania oraz słodkiego poczęstunku ufundowanego przez firmę Peklimar, Auchan, WOPR oraz PEPSI. Zawody sfinansowane zostały z Budżetu Miasta Płocka.

2014 05 27 mini igrzyska 1 2014 05 27 mini igrzyska 2 2014 05 27 mini igrzyska 3 2014 05 27 mini igrzyska 4 2014 05 27 mini igrzyska 5

VI WEWNĄTRZSZKOLNY TRENING AKTYWNOŚCI MOTORYCZNEJ

W dniu 15.04.2014 r. w SOSW Nr 2 w Płocku odbył się VI Wewnątrzszkolny Trening Aktywności Motorycznej. Trening aktywności motorycznej jest programem rehabilitacyjnym Olimpiad Specjalnych opracowanym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które z powodu np. głębokiego stopnia upośledzenia czy współistniejących poważnych dysfunkcji aparatu ruchu nie mogą uczestniczyć w innych dyscyplinach sportowych. W Treningu Aktywności Motorycznej najważniejszy jest udział i indywidualne osiągnięcia uczestników.

 W imprezie udział wzięło 15 osób niepełnosprawne intelektualnie, które były podzielenie na 2 grupy sprawnościowe. Wszyscy uczestnicy Treningu wykonywali zadania sprawności ruchowej, który dawały im niezwykłą radość oraz poczucie równości z innymi. Trening zorganizowały nauczycielki wychowania fizycznego p. Olga Rycharska i p. Magdalena Łuczak - Kowalewska. Uczestnicy Treningu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, które zostały ufundowane przez sponsorów za co bardzo dziękujemy .

Wszyscy zawodnicy świetnie się bawili i czekają na kolejny Trening Aktywności Motorycznej, który odbędzie się już za rok.

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i powodzenia w kolejnych zawodach!!!

2014 04 15 trening akt mor 12014 04 15 trening akt mor 22014 04 15 trening akt mor 3

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

W dniu 04.02.2014r. w SOSW Nr 2 w Płocku odbył się wewnątrzszkolny Turniej Tenisa Stołowego osób niepełnosprawnych intelektualnie. Impreza ma charakter cykliczny i odbywa się co roku. Organizatorem Turnieju były nauczycielki wychowania fizycznego Pani Magdalena Łuczak – Kowalewska i Pani Olga Rycharska. Turniej zorganizowany został we współpracy z Firmą Cosmetics Inspiration Bandi, Wodociągi Płockie oraz z Marcinem Flakiewiczem i Pawłem Kolczyńskim – Płoccy Radni z Polski Razem, którzy jednocześnie byli sponsorami nagród.

Jak co roku impreza cieszyła się dużym powodzeniem. W Turnieju udział wzięło 13 zawodników ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Głównym celem Turnieju była popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży oraz wspólna zabawa. Zwody zostały rozegrane systemem każdy z każdym. Zawodnicy zostali podzieleni na grupy na podstawie IKS (Indywidualny Konkurs Sprawności).

Zawodnicy mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami.

Grupa Dziewcząt

I miejsce Bańka Marlena

II miejsce Bogdańska Andżelika

III miejsce Okieńczyk Ewelina

Grupa I Chłopców

I miejsce Sarzalski Przemysław

II miejsce Bogdański Adrian

III miejsce Majewski Piotr

Grupa II Chłopców

I miejsce Małkowski Mariusz

II miejsce Grabarczyk Maciej

III miejsce Siekierski Damian

204 02 14 tur tenisa stol 1204 02 14 tur tenisa stol 2

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!!!

OBÓZ SPORTOWO–NARCIARSKI OPARTY NA PROGRAMIE PROFILAKTYCZNYM „Z NARTAMI I ZDROWIEM NA TY” W ZAKOPANEM - 2014r

W dniach: 06-12.01.2014r. uczniowie SSPdP, dzięki UKS „Lasotczak”, Stowarzyszeniu „Pomocna Dłoń” SOSW Nr 2  uczestniczyli w obozie sportowo-narciarskim w Zakopanem. Obóz zorganizowała Pani Olga Rycharska, a opiekę nad uczestnikami pełniła Pani Monika Buraczyńska.

Układ programu umożliwił uczniom rozszerzanie różnorodnej aktywności, m.in.: zdobycie umiejętności jazdy na nartach, rozwijanie pozytywnych postaw wobec siebie, przyjaciół, rodziny i otaczającego świata. Młodzież pogłębiła swoją wiedzę na temat zdrowego trybu życia.  Program ten pozwolił na kształtowanie w uczniach umiejętności zagospodarowania własnego czasu wolnego, zgodnie z ich zainteresowaniami i indywidualnymi potrzebami. Treści dostosowane były do warunków bazowych, klimatycznych, terenowych, a także do tradycji sportowych szkoły oraz regionu. Zadania programu obozu zostały tak dobrane, aby rozwijać zainteresowania uczniów. Młodzież z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w proponowanych zajęciach, zwłaszcza tych, które wymagały aktywności ruchowej.

W czasie pobytu uczniowie zdobyli umiejętność jazdy na nartach. Zwiedzili Zakopane w tym Gubałówkę. Uczestniczyli w zajęciach odbywających się w Termach Bania. Poznali historię i technikę jazdy na nartach dzięki wykwalifikowanym instruktorom narciarstwa zjazdowego Panu Gawłowi Liszkowskiemu i Pani Olgi Rycharskiej. W wolnych chwilach po ściągnięciu nart młodzież bawiła się w Aqua Parku, uczestniczyła w wyjściu do kina Sokół, zwiedzała Zakopane kuligiem, była w pizzerii, bawiła się na dyskotece organizowanej w Ośrodku Pod Brzyskiem, w którym nasza młodzież była zakwaterowana. Dodatkowo uczestnicy obozu brali udział w zajęciach profilaktycznych dotyczących szkodliwości zażywania narkotyków oraz spożywania alkoholu. W tym roku uczestnicy obozu mieli możliwość również zwiedzenia Wawelu w Krakowie wraz z przewodnikiem.

Wszyscy uczestnicy obozu miło wspominają chwile spędzone w górach i czekają na kolejny wyjazd miejmy nadzieję, że już za rok!!!!

Serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji obozu należą się sponsorom: Fundacji PKO BP, Fundacji Pekao SA im. M. Kantona, Fundacji Grupy PERN – Przyjaźń,  Fundacja Ekonomii Społecznej Przystań,  Auchan Płock Sp. z o.o., dla Radnego Miasta Płocka Pana Marcina Flakiewicza oraz Urzędowi Miasta Płocka – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Podziękowania również za udzielona pomocą dla Zespołu Szkół Nr 2 w Płocku.

2014 01 oboz zakopane 12014 01 oboz zakopane 22014 01 oboz zakopane 32014 01 oboz zakopane 4

2014 01 oboz zakopane 52014 01 oboz zakopane 62014 01 oboz zakopane 72014 01 oboz zakopane 8