PODSUMOWANIE OBOZU SPORTOWEGO W BOGUSZEWCU

    W miniony poniedziałek zakończył się 10-dniowy Obóz Sportowy organizowany przez UKS „Lasotczak” Podczas obozu sportowego młodzież doskonaliła techniki gry z zakresu gier zespołowych oraz pracowała nad kształtowaniem odpowiedniej kondycji fizycznej. W czasie wolnym od zajęć sportowych uczestnicy relaksowali się podczas kąpieli w basenie a także podczas zajęć integracyjnych. W programie obozu nie zabrakło również pogadanek tematycznych dotyczących zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania się a także zagadnień dotyczących używek oraz stosowania zasady fair play w sporcie.  Mimo intensywności zajęć sportowych i bogato zaplanowanym programie każdego dnia uczestnicy byli bardzo zadowoleni z pobytu, deklarując jednocześnie udział w kolejnych przedsięwzięciach z tego zakresu. Obóz sportowy w Boguszewcu odbył się dzięki finansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystki w Warszawie.
    Wkład własny do organizacji zadania został zapewniony z dotacji Urzędu Miasta Płocka oraz środków własnych UKS „Lasotczak”.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028