POZYSKANE DOTACJE PRZEZ UKS „LASOTCZAK”

    Zarząd UKS „Lasotczak” dzięki pozyskanym dotacjom na rok 2019 może bez kłopotu planować bieżące działania sportowe. „Lasotczak” poprzez współpracę ze Związkiem Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni Razem” pozyskał ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki finansowanie dla następujących działań;
1.    Kwota dotacji - 45000 zł. 10-dniowy Obóz Sportowy, który będzie podsumowaniem półrocznej pracy w sekcjach sportowych. Obóz  realizowany będzie dla 40 osób podczas tegorocznych wakacji . Wkład własny do realizacji zadania zapewnia UKS „Lasotczak” ze środków własnych oraz dzięki dotacji Urzędu Miasta Płocka
2.    Kwota dotacji - 21000 zł. Ogólnopolski Turniej w Futsalu Chłopców ZSS „Sprawni-Razem” – realizacja tego projektu odbędzie się w dniach 08-10 listopada 2019. Wkład własny do realizacji zadania zapewnia UKS „Lasotczak” ze środków własnych oraz dzięki dotacji Urzędu Miasta Płocka
3.    Kwota dotacji - 13000 zł. Cykliczne zajęcia sportowe w sekcji piłki nożnej chłopców/dziewcząt oraz w sekcjach piłki koszykowej, siatkowej. Zajęcia będą realizowane w okresie od 01 lutego  do 30 listopada 2019 z wyłączeniem przerwy wakacyjnej. Wkład własny do realizacji zadania zapewnia UKS „Lasotczak” ze środków własnych oraz dzięki dotacji Urzędu Miasta Płocka
Uczniowski Klub Sportowy „Lasotczak” serdecznie dziękuje Ministerstwu Sportu i Turystyki za finansowanie poszczególnych działań. Dzięki temu wsparciu zawodnicy zrzeszeni w UKSie będą mogli bez problemu uczestniczyć w zajęciach sportowych, a tym samym realizować swoje pasje.